4 asiaa, jotka sinun tulisi tietää 36L-kuopasta

4 asiaa, jotka sinun tulisi tietää 36L-kuopasta

PIT – 36L-ilmoitus herättää veronmaksajissa paljon epäilyksiä, varsinkin jos he antavat sen ensimmäistä kertaa. Mitä tästä veroilmoituksesta pitää tietää, jotta se vähän helpottuisi?

Kuka on PIT-36L?
Aluksi on syytä selventää, kuka on yleensä velvollinen jättämään PIT – 36L veroilmoituksen. tämä koskee verovelvollisia, jotka harjoittavat liiketoimintaa samalla, kun heidän tulojaan verotetaan linjaverolla. On tärkeää huomata, että verotustapa viittaa ilmoitusvuoteen. Jos esimerkiksi vuonna 2021 laskimme lineaarisen veron avulla ja vuonna 2022 valitsimme yleiset säännöt, niin vuodelle 2021 viilaamme PIT-36L. Vuonna 2022 emme kuitenkaan viilaa siinä tapauksessa, että edellisenä verovuonna verotimme tuloja muilla tavoin, vaan vasta nyt siirryimme lineaariseen veroon.

Mikä ei ole oikeutettua veronmaksajalle, joka tekee PIT-36L-ilmoituksen?
Henkilöt, jotka ovat valinneet lineaarisen veron tuloverotuksen muodoksi, eivät voi:

asettua aloilleen puolison kanssa,
asettua aloilleen kuin yksi lapsi,
käytä profeetallista helpotusta.
Poikkeuksena on, että veronmaksaja saa tuloja jostain muusta lähteestä, esimerkiksi työsopimuksesta. Sitten hän voi myös käyttää edellä mainittuja mahdollisuuksia, mutta hänen on muistettava, että yhteisen ratkaisun tai tuen vähennyksen on tapahduttava eri muodossa kuin PIT-36L.

Miten PIT-36L lasketaan?
Verovelvollinen voi tehdä PIT – 36L-ilmoituksen verkossa tai henkilökohtaisesti asianomaisessa verotoimistossa. On tärkeää huomata, että verotarkastuselin ei ole nimetty verovelvollisen asuinpaikalle, vaan yrityksen sijaintipaikalle. Muistakaamme, että meillä on aikaa tyhjentää pit-36L 30.huhtikuuta asti seuraavana verovuonna, jota ilmoitus koskee. Jos todistusta ei noudateta ajoissa,verovelvolliselle voidaan määrätä sakko. Kuten edellä mainittiin, PIT – 36L tilit ihmisiä, jotka verottavat tuloja käyttämällä line vero. Jos kuitenkin saamme lisäksi tuloja, jotka maksajat maksavat, meidän on tehtävä erillinen ilmoitus. PIT – 36L-ilmoituksessa näytämme vain ja ainoastaan yritystoiminnan puitteissa saamamme tulot.

Kunnianosoitus solidaarisuudelle eli III veroraja
Verovelvolliset, jotka ovat valinneet lineaarisen veron tuloverotuksen muodoksi, eivät useinkaan kiinnitä huomiota verorajoihin. Se ei ole yllättävää, koska periaatteessa ne eivät kuulu heille. Ongelmana on kuitenkin kolmas, epävirallinen veroraja, jonka ylittäminen johtaa lisämaksun perimiseen eli niin sanottuun yhteisvastuuseen. Se koskee veronmaksajia, joiden tulot ovat ylittäneet miljoona zlotya ja joiden osuus ylijäämästä on 4 prosenttia. On totta, että solidaarisuuden tunnustus koskee kaikkia veronmaksajia, ei vain lentokoneita, mutta yleensä he ovat velvollisia maksamaan sen. Maksupäivä osuu yhteen veroajan kanssa, joten se on 30.huhtikuuta. Muistetaan siis epävirallinen kolmas veroraja, sillä veron maksamatta jättäminen ajoissa johtaa sakkokoron kertymiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.