Mielipide: elinajanodotteen pidentäminen edellyttää parempia valtion eläkkeitä

Mielipide: elinajanodotteen pidentäminen edellyttää parempia valtion eläkkeitä

Maailmanpankki julkaisi vuonna 1994 Averting The Old Age Crisis-asiakirjan, joka on osoittautunut huomattavan ennakoivaksi, vaikka se ei ole saanut paljon julkisuutta.

Käsitellessään tulevia eläkkeisiin liittyviä ongelmia teollisuusmaissa se kysyi: ”Miksi ihmiset eivät yksinkertaisesti säästä [enemmän] nuorina, jotta he voisivat säilyttää kunnollisen elintason vanhoina?”

Vastatessaan omaan kysymykseensä dokumentti jatkoi: ”ihmiset eivät ehkä nuorina säästä tarpeeksi, koska he ovat lyhytnäköisiä. He eivät ehkä odota elävänsä kauan, tai he saattavat antaa paljon suuremman arvon kuluttamiselle tänään kuin säästämiselle huomista varten… 30-vuotiaiden on vaikea ennakoida tarpeitaan, kun he täyttävät 80 vuotta.”

Epäilen, että on olemassa muutamia 30-vuotiaita enemmän keskittynyt ”ennakoida heidän tarpeitaan, kun he saavuttavat 80” kuin ottaa hauskaa, kun he ovat vielä nuoria. Ja kuka voi syyttää heitä?

Eliniän pidentymistä koskeva ongelma alettiin tunnustaa vasta 25 vuotta sitten, mutta Maailmanpankki tunnisti oikein mahdollisen ongelman, joka johtuu eläke-etuuksien epätasapainosta tulevien työntekijöiden ja eläkeläisten välillä. Tilastot osoittavat, kuinka tarkkoja Maailmanpankin ennusteet olivat. Tuoreimpien Britannian elinajanodotteiden mukaan vuonna 2020 syntyneet tytöt voivat odottaa elävänsä vuoteen 2110, kun taas poikien pitäisi elää vuoteen 2107.

Yhdistyneen kuningaskunnan elinajanodote on hidastunut hieman viime aikoina, koska näyttää siltä, että olemme tulleet ajanjaksolle, jolloin hinnat ovat alkaneet tasaantua, vaihe, joka oli aina tulossa. Mehän emme voi elää ikuisesti.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on jo yli sadan vuoden ajan kohentunut valtavasti elintaso ja terveydenhuolto. Merkittävin miesten elinajanodote nousikin vuosien 1900 ja 1950 välillä, jolloin se nousi 40kpl. Naisten elinajanodote nousi samana ajanjaksona 34kpl. Vuodesta 1950 lähtien luvut ovat vastaavasti 19,6 pc ja 15,5 pc. Huomaa, että elinajanodotteen kasvuprosentti on yli puolittunut sen jälkeen, kun NHS perustettiin vuonna 1948. Elinajanodotteen pitenemistä on juhlittava, mutta vain, jos Valtion eläkejärjestelmä on rakennettu vastaamaan tarvetta maksaa eläkkeitä yhä useammalle ja huomattavasti pidemmäksi ajaksi.

Juju on siinä, että eläkkeet maksetaan nykyisistä veroista. Kansanvakuutusmaksut (Nic) ovat tuloveroa millä tahansa muulla nimellä. Palkasta vähennettyjä rahoja ei aseteta erityiselle eläketilille ja sijoiteta 66 vuotta täyttäneiden eläkkeisiin.

Se ei ole koskaan ollut – ennen kaikkea siksi, että kun Valtion eläkejärjestelmä perustettiin, ei ollut tarvetta investoida Nic: hen. 1950-ja 1960-luvuilla suurin osa ihmisistä kuoli kolmen-viiden vuoden sisällä eläkkeelle jäämisestä, mikä tarkoitti sitä, että eläkkeiden maksaminen nykyisistä verotuloista oli toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.

Tilanne on muuttunut dramaattisesti 1970-luvun puolivälistä, kun veroja maksavien työntekijöiden ja eläkeläisten suhde on kaventunut. Lisäksi eläkeläisten määrän on määrä kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia ainakin vuosisadan puoliväliin asti.

Ranskassa, Belgiassa, Saksassa, Itävallassa ja Espanjassa on käytössä ”pay-as-you-go” – valtion eläkejärjestelmät. Kummaltakin loppuu käteinen nopeammin kuin sitä pystytään täydentämään, kun työntekijät jäävät eläkkeelle ja odottavat saavansa tuottoa panoksistaan, joita on kuvailtu ”jättimäisten Ponzi-huijausten sarjaksi”.

Eniten NIC-rahastoituja eläkkeitä saavat suuret ikäluokat, jotka voivat odottaa suhteellisen mukavaa eläkettä, vaikka sama ei päde alle 45-vuotiaisiin.

Tulevien 15 vuoden aikana on todennäköistä, että toteutetaan dramaattisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rahaa riittää valtion eläkkeiden rahoittamiseen. Näitä ovat:

a) Valtion eläkemaksujen reaalinen leikkaaminen.

b) työssäkäyvien verotuksen kiristäminen.

C) virallisen eläkeiän nostaminen. Vuonna 2014 vuoden 2011 jälkeen syntyneille kaavailtiin 74 vuoden eläkeikää, joten eläkeiän voidaan odottaa olevan 75 vuotta tämän vuosisadan puoliväliin mennessä.

Todennäköisesti alle 45-vuotiaat voivat heittää hyvästit mahdollisuudelle saada eläkkeelle jäätyään valtion eläkettä, jonka myöntäminen voisi olla jopa tarveharkintaista vuoteen 2035 mennessä.

Lähes 10 miljoonaa Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijää on liittynyt työeläkejärjestelmiin, joiden tarkoituksena on täydentää todennäköisesti hyvin peruseläkettä. Hallitus ansaitsee kiitoksen siitä, että se kannustaa työntekijöitä säästämään ja tekee näin valtavasta järjestelmästä pakollisen. Mutta riittääkö se estämään vanhuuseläkekriisin? Voimme vain toivoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.